Universitatea Babeș-Bolyai alături de Cluj IT Cluster lansează un program de internship

Universitatea Babeș-Bolyai alături de Cluj IT Cluster lansează un program de internship pentru 400 de studenți ai UBB

Cluj-Napoca, 30 octombrie 2014

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în parteneriat cu Cluj IT Cluster, unul dintre cele mai importante clustere în domeniul IT la nivel naţional, lansează proiectul POSDRU „Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”, prin care va facilita participarea a 400 de studenți la stagii de practică cu durata de 3 săptămâni în cadrul a 40 de firme din domeniul IT. Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2014 – iulie 2015 și se adresează studenților din anii I și II ai Universității Babeș-Bolyai, din cadrul specializărilor: matematică, informatică, informatică economică, statistică, marketing, afaceri internaționale, economie generală și contabilitate.

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul cu finanțare nerambursabilă va debuta cu solicitarea expresiilor de interes din partea companiilor de IT din Cluj-Napoca și alegerea celor 40 de companii din cadrul clusterului în care se vor desfășura stagiile de practică. Apoi, ca urmare a încheierii acordurilor-cadru de practică, se va derula o procedură de selecție a tutorilor din cadrul organizațiilor partenere.

În etapa următoare, studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, 450 de studenți vor participa la stagii de practică de 6 ore pe zi, timp de 15 zile lucrătoare, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați si sub monitorizarea echipei de implementare. Pe perioada stagiului de practică, fiecare student va primi o subvenție de 900 lei.

Programul de internship va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.

Proiectul a fost lansat în cadrul unei conferințe la care au participat Prof. Dr. Adrian Petrușel – Coordonator al domeniilor Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, – Coordonatorul domeniului Științe Economice din cadrul aceleiași universități, Alexandru Tulai – Președinte Cluj IT Cluster, Andrei Kelemen – Director Executiv Cluj IT Cluster, precum și reprezentanți ai companiilor din cluster.

Mesajul de deschidere, adresat de Prof. Dr. Mihaela Luțas, prorector al Universității Babeș-Bolyai, responsabil cu mediul de afaceri și unul dintre inițiatorii proiectului, a dezvăluit participanților cum a apărut ideea parteneriatului dintre o asociație din zona IT & Software Development şi două faculţăti cu foarte bune rezultate în ceea ce priveşte absorţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

 

Din partea Universității Babeș-Bolyai au luat cuvântul Prof. Dr. Adrian Petrușel, Decanul Facultăţii de Matematică Informatică din cadrul Universităţii Babeş Bolyai și coordonator al domeniilor Matematică şi Informatică și Prof. Dr. Mihaela Drăgan, Prodecan al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și coordonator al domeniului Ştiinţe Economice.

Aceștia au evidențiat importanța corelării studiilor universitare cu cerințele companiilor de profil și rolul pe care practica îl joacă în integrarea studenților pe piața muncii.

Cluj IT Cluster a fost reprezentat prin Ioan Drăgan, Membru al Consiliului Director al clusterului și Business Developer la IQuest și Andrei Kelemen, Director executiv al clusterului și coordonator din partea acestuia înl proiect.

„Prin acest proiect contribuim la îndeplinirea a două dintre obiectivele principale ale asociației noastre. Pe de o parte, ne implicăm în creșterea numărului de resurse umane înalt calificate în industria IT, încurajând tinerii să urmeze o carieră în domeniu și oferindu-le posibilitatea a-și începe această carieră încă din timpul facultății. Pe de altă parte, creștem gradul de implicare a companiilor de IT din Cluj în proiecte care să le consolideze imaginea de angajator pe piața locală”, a declarat Andrei Kelemen, Directorul Executiv Cluj IT Cluster.

Despre Universitatea Babeș-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională­ dezvoltarea unor componente culturale specifice. Este cea mai veche universitate din țară și totodată o universitate de prestigiu, clasificată între primele 12 la nivel național și are experiență relevantă înregistrată în domeniul proiectului atât în calitate de beneficiar, cât și în calitate de partener.

Între 1998-2010, Universtatea, în calitate de solicitant, a gestionat proiecte în valoare totală de cca. 45 milioane de euro, în prezent derulându-se peste 400 de proiecte/an. Dintre proiectele finanțate prin POSDRU, Universitatea a dobândit experiența în ceea ce privește DMI 2.1 Tranzitția de la scoală la viața activă prin implementarea unui număr de 7 proiecte (din care unul strategic si 6 de grant) în calitate de Solicitant și 5 proiecte strategice în calitate de partener.

Facultatea de Matematică şi Informatică va participa în acest proiect prin studenţii specializărilor Informatică şi Matematică informatică de la toate liniile de studiu (română, maghiară, germană, engleză). Avântul deosebit luat de dezvoltarea industriei de Sofware Development şi IT la Cluj, precum şi buna reputaţie a programelor de studiu de la această facultate au făcut ca, numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu de Informatică şi Matematică Informatică să crească,, în mod constant, în ultimii ani, aşa încât s-a ajuns ca numai în 2014 să fie înmatriculaţi în anul I la aceste specializări circa 700 de studenţi. Facultatea de Matematică şi Informatică este astăzi una dintre facultăţile de top ale universităţii şi în ceea ce priveşte cercetarea ştinţifică fundamentală şi aplicativă, relevant fiind faptul că Universitatea Babeş-Bolyai, prin domeniul de ştiinţă Matematică, rămâne şi în 2014 (ca şi în 2013) singura universitate din România prezentă în Top 200 – Shanghai.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă. Stagiile de practică în proiectul „Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)” se adresează studenților înmatriculați la următoarele specializări: Informatică Economică, Statistică şi Previziune Economică, Marketing, Economie şi Afaceri Internaţionale, Economie Generală și Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT este o asociaţie de tip cluster inovativ, înfiinţatǎ în octombrie 2012, având ca membri 31 de companii de IT, 4 instituţii de învăţământ superior și de cercetare, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca, precum și 8 instituţii publice şi organizaţii catalizator.

Cluj IT Cluster este o iniţiativă de business cu scopul de a creşte competitivitatea în IT, de a face mai vizibilă şi mai atractivă industria IT din România, respectiv de a poziţiona Clujul ca un hub regional inovator. Clusterul are susţinerea guvernului şi a autorităţilor locale, care consideră Cluj IT o iniţiativă de importanţă naţională.

Priorităţile clusterului pentru următoarea perioadă sunt reprezentate de: extinderea prezenţei internaţionale prin competitivitate ridicată şi prin produse sau servicii inovatoare; dezvoltarea unui mecanism de cooperare eficient între universităţi şi industria IT, care să aibă ca rezultat un număr cât mai mare de specialişti IT foarte bine pregătiţi; realizarea Cluj Innovation City prin care comunitatea IT să aibă acces la infrastructura necesară pentru dezvoltare continuă, inovare şi colaborare în proiecte de anvergurǎ. Mai multe informaţii despre activitatea Cluj IT Cluster sunt disponibile pe www.clujit.ro