Comunicat de presă – 20.05.2014

Comunicat de presă

 

Universitatea Babeş Bolyai și Cluj IT Cluster lansează proiectul „Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013.

 

Universitatea Babeş Bolyai, în calitate de solicitant și Cluj IT Cluster, în calitate de partener, au demarat, la data de 5 mai 2014 implementarea proiectului „Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practică de success (PRACT-IT) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

Proiectul, cu o durată de 18 luni, va fi implementat în regiunea Nord-Vest și va facilita accesul la stagii de practică organizate cu precădere la companii de IT pentru un număr de 400 de studenți provenind de la Facultățile de Matematică și Informatică și Facultățile de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.782.458,27 lei.

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studentilor înmatriculați la cele două facultăți ale UBB pentru o mai bună capacitate de încadrare a absolvenților acestora pe piașa muncii. Astfel, proiectul urmăreşte cresterea relevanței studiilor și competențelor dobândite în timpul stadiilor de învățare prin aprofundarea acestora în cadrul unor stagii de practică aplicată derulată în companii și organizații din domenii de activitate corespunzătoare specializărilor oferite de cele două facultăți, în special a celor din domeniul IT&C pentru un număr de 400 de persoane. Creșterea oportunităților de angajare va fi asigurată complementar și în prealabil prin acțiuni de informare si consiliere profesională pentru un număr de 450 de studenți. Studenții care vor participa la activitățile proiectului vor proveni de la specializările: matematică, informatică, informatică economică, statistică, marketing, afaceri internaţionale, economie generală şi contabilitate.

 

Implementarea proiectului propus va contribui în cele din urmă la creșterea competitivității studenților participanți la stagiile de practică pe piața muncii prin contactul direct cu mediul de lucru în domenii de activitate care oferă oportunități unice de dezvoltare a unei cariere de succes.

 

Informaţii suplimentare

Persoană de contact:

Lect. dr. Christian Săcărea – Manager proiect

Facultatea de Matematică şi Informatică, Secretariat Decanat,

Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, tel.: 0264-405300 int. 5244, Fax: 0264-591906

e-mail: practIT@cs.ubbcluj.ro