GRUP ŢINTĂ

Proiectul facilitează participarea a 450 de studenţi aflaţi în nivelul de studiu licenţă la stagii de practică în cadrul a 40 de organizaţii cu domeniul de activitate circumscris specializărilor vizate.

DURATĂ

Proiectul de faţă are o durată de implementare de 18 luni, fiind derulat în perioada mai 2014 – octombrie 2015, activităţile de practică fiind organizate în semestrul II al anului de studiu 2014 – 2015 în perioada martie 2015 – iulie 2015.

PARTENERI

Proiectul este implementat de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în parteneriat cu Cluj IT Cluster, unul dintre cele mai importante clustere în domeniul IT la nivel naţional.

FACULTĂŢI PARTICIPANTE

Implementarea activităţilor proiectului se derulează prin intermediul următoarelor facultăţi :

Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

SPECIALIZĂRI

Activităţile se adresează studenţilor înscrişi la următoarele specializări: Matematică-Informatică; Informatică; Contabilitate şi informatică de gestiune; Informatică economică; Economie generală; Afaceri internaţionale; Marketing; Statistică şi previziune economică.

BENEFICII STUDENŢI

Competenţe profesionale practice corelate cu elementele educaţionale;
Competitivitate personală şi profesională prin dobândirea de cunoştinţe noi aplicate;
Oportunităţi directe şi indirecte de angajare în firme.

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 

 

Proiectul a fost lansat în data de 30 Octombrie 2014 in cadrul  unui eveniment la care au participat

 • Prof. univ. dr. Mihaela Luțaș, prorector al Universității Babeș-Bolyai
 • Prof. univ. dr. Adrian Petrușel, decan al Facultății de Matematică și Informatică Coordonator al domeniilor Matematică și Informatică
 • Conf. univ. dr. Mihaela Drăgan, prodecan al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Coordonator al domeniului Științe Economice
 • Domnul Alexandru Ioan Alexandru Tulai - Presedintele Asociatiei Cluj It
 • Domnul Andrei Kelemen, director executiv al Asociației Cluj IT  - Coordonator al proiectului din partea partenerului Cluj IT            
 • Domnul Ioan Alexandru Drăgan -  Consiliului Director al Asociaţiei Cluj IT 

precum si reprezentanti ai grupului tinta si reprezentanti ai companiilor din cluster.

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ NAPOCA ESTE ÎNREGISTRATĂ CA OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SUB NUMĂRUL 5533, ACȚIONÂND ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.
ASOCIATIA CLUJ IT ESTE ÎNREGISTRATĂ CA OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SUB NUMĂRUL 29298, ACȚIONÂND ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI WWW.FONDURI-UE.RO .
CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.